Go to main content
 
PRESS WEATHER NO. 128 - WEATHER OF CITIES IN CHINA
**************************************************
WEATHER OF CITIES IN CHINA

INFORMATION ON WEATHER OF CITIES IN CHINA FOR 17 JUNE 2021 ISSUED AT
7 P.M. ON 16 JUNE 2021


 
-------------------------------------------------------------
TEMPERATURE RANGE
(DEGREES CELSIUS) WEATHER
CITY MINIMUM MAXIMUM FORECAST
-------------------------------------------------------------

GUANGZHOU        27       34    CLOUDY

SHANGHAI         23       27    RAIN

BEIJING         20       32    FINE

CHENGDU         20       25    SHOWERS

XIAMEN          27       36    CLOUDY

XI'AN          18       23    RAIN

KUNMING         18       27    CLOUDY

SHENYANG         18       25    RAIN

URUMQI          17       31    FINE

TAIBEI          26       31    CLOUDY

HARBIN          18       25    THUNDERSTORMS

XINING          7       14    RAIN

LANZHOU         10       19    CLOUDY

HOHHOT          12       26    FINE

TAIYUAN         17       26    OVERCAST

CHANGCHUN        18       24    RAIN

TIANJIN         20       30    CLOUDY

DALIAN          18       22    RAIN

JINAN          20       25    RAIN

QINGDAO         20       22    RAIN

LHASA          15       29    CLOUDY

ZHENGZHOU        24       29    RAIN

WUHAN          27       33    OVERCAST

CHONGQING        24       32    RAIN

CHANGSHA         27       36    CLOUDY

GUIYANG         21       28    CLOUDY

GUILIN          27       35    SHOWERS

NANJING         23       28    RAIN

HEFEI          24       29    RAIN

HANGZHOU         24       32    RAIN

NANCHANG         28       35    CLOUDY

FUZHOU          27       36    CLOUDY

NANNING         26       34    CLOUDY

HAIKOU          27       36    THUNDERSTORMS

SHIJIAZHUANG       21       31    FINE

YINCHUAN         15       25    CLOUDY

SANYA          25       32    CLOUDY

-------------------------------------------------------------

THE ABOVE INFORMATION IS PROVIDED BY THE NATIONAL
METEOROLOGICAL CENTRE OF THE CHINA METEOROLOGICAL
ADMINISTRATION


DISPATCHED BY HONG KONG OBSERVATORY AT 19:00 HKT ON 16.06.2021

Today's Press Releases