Go to main content
 
Election Committee Subsector Ordinary Elections results (Commercial (third))
****************************************************************************
     The election results for the Commercial (third) Subsector of the Election Committee are as follows:

Candidate                                                      No. of votes obtained
-----------                                                      ------------------------
Shen Hua                                                                82*

Yau Wai Kwong                                                        83*

Lian Shaodong                                                         82*

Wong For Yam                                                         83*

Tan Yue Heng                                                          83*

Kwok Pui Fong Miranda                                             84*

Zhu Eric Liwei                                                          84*

San Chung Kam                                                       86*

Lee Hoey Simon                                                       85*

Chiu Kwan                                                               81*

Yiu Loi Man                                                              84*

Zhao Shuang                                                           80*

Kwok Yin Lai                                                            84*

Chong Wai Ming                                                       83*

Wang Lei                                                                 83*

Ng Chor Chu                                                            80*

Lau Sung                                                                84*

Cao Weiyong                                                           18

* elected
 
Ends/Monday, September 20, 2021
Issued at HKT 3:41
NNNN
Today's Press Releases