Photo
 
Hong Kong team members (from left) Tai Wai-ting, Yu Hoi-wai, Yuen Ka-fai, Gu Kwan-yin, Man Chung-chun and Lam Gigi pictured at the contest venue.
 
Close